?

Log in

No account? Create an account

regcomment_ru


Региональные комментарии - regcomment.ru


Карта мнений: Пилотный проект в Псковской области позволит выявить проблемы
regcomment wrote in regcomment_ru
http://www.regcomment.ru/opinions/pilotnyy-proekt-v-pskovskoy-oblasti-pozvolit-vyyavit-problemy/

Карта мнений: Московские власти рассчитывают определить эффективность трат городского бюджета по пов
regcomment wrote in regcomment_ru
http://www.regcomment.ru/opinions/moskovskie-vlasti-rasschityvayut-opredelit-effektivnost-trat-gorodskogo-byudzheta-po-povysheniyu-kom/

Карта мнений: Наличие медвытрезвителей для нашей страны является необходимостью
regcomment wrote in regcomment_ru
http://www.regcomment.ru/opinions/nalichie-medvytrezviteley-dlya-nashey-strany-yavlyaetsya-neobkhodimostyu/

Карта мнений: С юридической точки зрения, ликвидация медицинских вытрезвителей было абсолютно обосно
regcomment wrote in regcomment_ru
http://www.regcomment.ru/opinions/s-yuridicheskoy-tochki-zreniya-likvidatsiya-meditsinskikh-vytrezviteley-bylo-absolyutno-obosnovano/